MASOFAVIY TA'LIM TIZIMIDAN FOYDALANISH BO'YICHA YO'RIQNOMA